Kurser

Korrö - JeanettJag är utbildad fiol- och folkmusikpedagog vid Malmö Musikhögskola.
Jag har lång erfarenhet att undervisa på fiol och nyckelharpa, i ensemble och musikteori, i klassrum, på enskilda lektioner och helg/veckokurser.
Jag har undervisat på Rättviks Folk- och Världsmusikutbildning i fiol/nyckelharpa/ensemble m.m.

Jag är lägeransvarig och undervisande lärare på Korrö Ungdomsläger.
För mer information om lägret: http://www.korrofestivalen.se
Följ gärna Korrö Ungdomsläger på facebook! Länk till ungdomslägret

Korrö Ungdomsläger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s